Khác

Khác

 • Quy hoạch phân khu đô thị GN(C)

  Quy hoạch phân khu đô thị GN(C)

  • Ngày đăng24/05/2017
  • Lượt xem599
 • Sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất phân khu đô thị GN(B)

  Sơ đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất phân khu đô thị GN(B)

  • Ngày đăng24/05/2017
  • Lượt xem753
 • Vị trí Quy hoạch các phân khu đô thị phía Bắc sông Hồng Hà Nội

  Vị trí Quy hoạch các phân khu đô thị phía Bắc sông Hồng Hà Nội

  • Ngày đăng24/05/2017
  • Lượt xem640
 • Khu vực hành lang xanh

  Khu vực hành lang xanh

  • Ngày đăng20/04/2017
  • Lượt xem498
 • Định hướng quy hoạch hệ thống công nghiệp

  Định hướng quy hoạch hệ thống công nghiệp

  • Ngày đăng20/04/2017
  • Lượt xem435