Giáo dục

Giáo dục

 • Chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục được giữ vững

  Chất lượng giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục được giữ vững

  (HPA) Hà Nội cơ bản oàn thành công tác thống kê đầu kỳ cấp học và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển giáo dục năm 2019.

  • Ngày đăng17/12/2018
  • Lượt xem456
 • Định hướng quy hoạch hệ thống đào tạo đại học - cao đẳng

  Định hướng quy hoạch hệ thống đào tạo đại học - cao đẳng

  • Ngày đăng20/04/2017
  • Lượt xem429
 • Ngành giáo dục - Quyết định 3075/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đ...

  • Ngày đăng20/04/2017
  • Lượt xem2356
 • Ngành Giáo dục - Quyết định 3074/QĐ-UBND ngày 12/7/2012 Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống giáo...

  • Ngày đăng20/04/2017
  • Lượt xem1171
 • Ngành giáo dục - Quyết định 3075/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

  Ngành giáo dục - Quyết định 3075/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trường học thành phố Hà Nội đ...

  • Ngày đăng18/05/2016
  • Lượt xem3045
1