Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

  • Ngày đăng28/10/2019
  • Lượt xem425

(HPA) Thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội trong 10 tháng năm 2019 đạt 6,85 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu các tỉnh/thành phố cả nước, trong đó, vốn đăng ký cấp mới là hơn 945 triệu USD.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư, Du lịch Hà Nội – Nhật Bản 2019

Trong thời gian qua, thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án và tháo gỡ khó khăn; đồng thời rà soát các dự án có sử dụng đất chậm triển khai, tạo môi trường đầu tư lành mạnh và bình đẳng trong tiếp cận đất đai. Tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về phát triển doanh nghiệp và khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty và Nghị quyết về hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo.

Nhờ đó, thu hút đầu tư nước ngoài của Thủ đô 10 tháng đầu năm đạt 6,85 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu các tỉnh/thành phố cả nước, trong đó cấp mới 709 dự án, vốn đăng ký hơn 945 triệu USD; 150 lượt dự án tăng vốn 578,4 triệu USD và 1.033 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần trị giá 5,33 tỷ USD.

Về thu hút đầu tư trong nước, trong 10 tháng đầu năm, Thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư 27 dự án đầu tư ngoài ngân sách, tổng vốn 17,37 nghìn tỷ đồng; điều chỉnh vốn đầu tư 67 dự án trong đó 47 dự án tăng vốn thêm 18,94 nghìn tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 23,14 nghìn doanh nghiệp, vốn đăng ký 317,1 nghìn tỷ đồng (tăng 8% về số lượng doanh nghiệp và tăng 36% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước);

Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đến nay đạt 276,11 nghìn doanh nghiệp. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại là 4.602 doanh nghiệp (tăng 62% cùng kỳ). Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng, giải quyết đúng thời hạn.

Trong 2 tháng cuối năm, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư FDI. Thành phố sẽ đổi mới chính sách thu hút đầu tư theo hướng tập trung kêu gọi các dự án có quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và thực hiện các giải pháp hỗ trợ các nhà đầu tư hiện có mở rộng sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư, các dự án xã hội hóa trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng, dịch vụ đô thị và an sinh xã hội, trong đó ưu tiên cho tăng trưởng xanh, ưu tiên đầu tư các khu vui chơi giải trí; nước sạch nông thôn./.

Thùy Linh


Các tin đã đưa: