Chương trình Xúc tiến Thành Phố

Chương trình Xúc tiến Thành Phố

Số bài viết : 3

 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2018

  Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2018

  (HPA) Ngày 21/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Chương trình số 72/CTr-UBND về Xúc tiến Đầu tư, Thương mại,...

  • Ngày đăng22/03/2018
  • Lượt xem703
 • Chương trình xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2017

  Chương trình xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2017

  Ngày 05/4/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Chương trình số 80/CTr-UBND về xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch...

  • Ngày đăng23/04/2017
  • Lượt xem329
 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2016

  Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2016

  Ngày 19/4/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Chương trình số 76/CTr-UBND về xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch...

  • Ngày đăng19/04/2016
  • Lượt xem234
1