Chương trình Xúc tiến Thành Phố

HPA - Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội

Chương trình Xúc tiến Thành Phố

 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2021

  (HPA) Ngày 05/3/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2021.

  • Ngày đăng05/03/2021
  • Lượt xem967
 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2020

  (HPA) Ngày 02/7/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2020.

  • Ngày đăng02/07/2020
  • Lượt xem278
 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019

  Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019

  (HPA) Ngày 26/02/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019.

  • Ngày đăng28/08/2019
  • Lượt xem3690
 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2018

  Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2018

  (HPA) Ngày 21/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Chương trình số 72/CTr-UBND về Xúc tiến Đầu tư, Thương mại,...

  • Ngày đăng22/03/2018
  • Lượt xem2359
 • Chương trình xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2017

  Chương trình xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2017

  Ngày 05/4/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Chương trình số 80/CTr-UBND về xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch...

  • Ngày đăng23/04/2017
  • Lượt xem424
 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2016

  Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2016

  Ngày 19/4/2016, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Chương trình số 76/CTr-UBND về xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch...

  • Ngày đăng19/04/2016
  • Lượt xem305
1