Chương trình Xúc tiến quốc gia

HPA - Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội

Chương trình Xúc tiến quốc gia

 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư Quốc gia năm 2017

  Chương trình Xúc tiến Đầu tư Quốc gia năm 2017

  Ngày 06/3/2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ký ban hành Quyết định số 269/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt Danh mục các hoạt động Xúc...

  • Ngày đăng24/04/2017
  • Lượt xem804
 • Chương trình xúc tiến Đầu tư quốc gia năm 2016

  Chương trình xúc tiến Đầu tư quốc gia năm 2016

  Ngày 23 tháng 3 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 341/QĐ-BKHĐT phê duyệt Danh mục các hoạt động Xúc tiến đầu tư thuộc...

  • Ngày đăng10/04/2017
  • Lượt xem309
 • Cơ chế quản lý tài chính Chương trình Xúc tiến đầu tư quốc gia

  Cơ chế quản lý tài chính Chương trình Xúc tiến đầu tư quốc gia

  Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015 Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thông tư liên tịch Số: 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn cơ chế quản lý tài...

  • Ngày đăng22/05/2016
  • Lượt xem728
1