Chương trình xúc tiến đầu tư

Chương trình xúc tiến đầu tư

 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2021

  (HPA) Ngày 05/3/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2021.

  • Ngày đăng05/03/2021
  • Lượt xem359
 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2020

  (HPA) Ngày 02/7/2020, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2020.

  • Ngày đăng02/07/2020
  • Lượt xem143
 • Các hoạt động xúc tiến đầu tư nổi bật của Hà Nội trong năm 2018

  Các hoạt động xúc tiến đầu tư nổi bật của Hà Nội trong năm 2018

  (HPA) Năm 2018, Hà Nội đã lần đầu tiên dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, cũng là kết quả nổi bật đóng góp vào kết quả thực hiện nhiệm vụ...

  • Ngày đăng04/12/2019
  • Lượt xem736
 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019

  Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019

  (HPA) Ngày 26/02/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019.

  • Ngày đăng28/08/2019
  • Lượt xem3520
 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2018

  Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2018

  (HPA) Ngày 21/3/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Chương trình số 72/CTr-UBND về Xúc tiến Đầu tư, Thương mại,...

  • Ngày đăng22/03/2018
  • Lượt xem2225