Thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

HPA - Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội

Thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài

 • Quy trình đầu tư (phần 3): Đầu tư theo hình thức hợp tác kinh doanh BCC

  Quy trình đầu tư (phần 3): Đầu tư theo hình thức hợp tác kinh doanh BCC

  • Ngày đăng29/08/2019
  • Lượt xem1867
 • Quy trình đầu tư (phần 2): Đầu tư theo hình thức góp vốn, nhận chuyển nhượng dự án đầu tư

  Quy trình đầu tư (phần 2): Đầu tư theo hình thức góp vốn, nhận chuyển nhượng dự án đầu tư

  • Ngày đăng29/08/2019
  • Lượt xem2007
 • Quy trình đầu tư (phần 1): Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

  Quy trình đầu tư (phần 1): Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

  • Ngày đăng29/08/2019
  • Lượt xem3040
1