Thủ tục cho doanh nghiệp

HPA - Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội

Thủ tục cho doanh nghiệp

 • Mời tham dự Chương trình tập huấn chính sách thuế 2020

  Mời tham dự Chương trình tập huấn chính sách thuế 2020

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Tập huấn “Cập nhật chính sách thuế mới năm 2020 và giải đáp...

  • Ngày đăng26/10/2020
  • Lượt xem466
 • Quy trình giới thiệu, mời doanh nghiệp tham gia các hoạt động do HPA thực hiện

  Quy trình giới thiệu, mời doanh nghiệp tham gia các hoạt động do HPA thực hiện

  (HPA) Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội thống nhất Quy trình giới thiệu, mời các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia các...

  • Ngày đăng25/11/2019
  • Lượt xem604
 • Quy trình đầu tư (phần 3): Đầu tư theo hình thức hợp tác kinh doanh BCC

  Quy trình đầu tư (phần 3): Đầu tư theo hình thức hợp tác kinh doanh BCC

  • Ngày đăng29/08/2019
  • Lượt xem1867
 • Quy trình đầu tư (phần 2): Đầu tư theo hình thức góp vốn, nhận chuyển nhượng dự án đầu tư

  Quy trình đầu tư (phần 2): Đầu tư theo hình thức góp vốn, nhận chuyển nhượng dự án đầu tư

  • Ngày đăng29/08/2019
  • Lượt xem2007
 • Quy trình đầu tư (phần 1): Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

  Quy trình đầu tư (phần 1): Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

  • Ngày đăng29/08/2019
  • Lượt xem3040
1