Tháng 3

HPA - Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội

Tháng 3

  • Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến tổng kết hợp phần dự án và đăng ký tham gia hợp phần mới trong k...

    Hội nghị nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại (XTTM) - Bộ Công Thương và Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC - International Trade...

    • Ngày đăng10/03/2021
    • Lượt xem453
1