Sửa đổi quy định về xuất xứ hàng hóa trong CPTPP

Sửa đổi quy định về xuất xứ hàng hóa trong CPTPP

  • Ngày đăng23/04/2020
  • Lượt xem287

Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo đó, C/O mẫu CPTPP mới (được ban hành kèm theo Thông tư này) sửa đổi, bổ sung tại các ô số 1, 2,
3, 5 và 11. Hướng dẫn kê khai C/O mẫu CPTPP mới cũng được sửa đổi tương ứng tại Phụ lục kèm theo
Thông tư số 06/2020/TT-BCT.
Thông tư số 06/2020/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 08/5/2020. Các cơ quan, tổ chức cấp C/O triển khai
cấp C/O mẫu CPTPP mới cùng ngày với ngày hiệu lực của Thông tư số 06/2020/TT-BCT.
(Theo Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ Công Thương)


Các tin đã đưa: