Việt Nam

Việt Nam

 • Thủ tướng CP phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030

  Thủ tướng CP phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030

  Ngày 23/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 885/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030.

  • Ngày đăng05/07/2020
  • Lượt xem129
 • Bộ Công Thương thay đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong nhiều lĩnh vực

  Bộ Công Thương thay đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong nhiều lĩnh vực

  Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong các lĩnh vực: kinh doanh thực phẩm,...

  • Ngày đăng22/06/2020
  • Lượt xem230
 • Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều về quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

  Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều về quy định hoạt động kiểm địn...

  Thông tư nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 09/2017/TT- BCT ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hoạt...

  • Ngày đăng22/06/2020
  • Lượt xem232
 • Tiêu chí cần đạt tối thiểu trong đánh giá, phân hạng sản phẩm

  Tiêu chí cần đạt tối thiểu trong đánh giá, phân hạng sản phẩm

  Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 781/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng...

  • Ngày đăng10/06/2020
  • Lượt xem219
 • Chỉ thị một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản

  Chỉ thị một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa...

  • Ngày đăng05/06/2020
  • Lượt xem326
 • Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 25-29/5

  Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 25-29/5

  Trong tuần, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có các chỉ đạo, điều hành: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng COVID-19; đẩy...

  • Ngày đăng30/05/2020
  • Lượt xem225
 • Sửa đổi quy định về xuất xứ hàng hóa trong CPTPP

  Sửa đổi quy định về xuất xứ hàng hóa trong CPTPP

  Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2019/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ...

  • Ngày đăng23/04/2020
  • Lượt xem279
 • Bộ Công Thương công bố hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4/2020

  Bộ Công Thương công bố hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4/2020

  Ngày 10/4, Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 1106/QĐ-BCT về Công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4/2020. Quyết định có hiệu...

  • Ngày đăng13/04/2020
  • Lượt xem189
 • Bộ Công Thương tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

  Bộ Công Thương tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

  Sau khi trình Chính phủ ban hành Nghị định 17/2020/NĐ-CP, Bộ Công Thương tiếp tục xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số văn bản quy phạm...

  • Ngày đăng08/04/2020
  • Lượt xem171
 • Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Cuba có hiệu lực từ 20/5

  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Cuba có hiệu lực từ 20/5

  Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam nhằm thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Cuba giai đoạn 2020-2023, có hiệu lực từ ngày...

  • Ngày đăng07/04/2020
  • Lượt xem200