Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019

Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019

  • Ngày đăng28/08/2019
  • Lượt xem3166

(HPA) Ngày 26/02/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019.

Lễ cắt băng Khai mạc

Triển lãm Mỗi làng một sản phẩm - OVOP 2018 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức tháng 11/1018, HPA được giao chủ trì thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Căn cứ: các Nghị quyết của HĐND Thành phố: số 05/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, số 07/NQ-HĐND ngày 04/12/2018 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019, UBND Thành phố ban hành văn bản số 50/Ctr-UBND ngày 26/02/2019 về Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch năm 2019 của thành phố Hà Nội (sau đây viết tắt là Chương trình).

Để góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu Thủ đô Hà Nội - Xanh, Văn hiến, Văn minh, Hiện đại; đô thị phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế; có môi trường sống, làm việc tốt, sinh hoạt giải trí chất lượng cao và có môi trường đầu tư thuận lợi, UBND Thành phố đã giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan:

  • Tiếp tục phát huy những thuận lợi và kết quả đạt được trong công tác xúc tiến theo hướng tập trung một đầu mối đã được UBND Thành phố xác định và triển khai hiệu quả trong năm 2017 và 2018; tích hợp được các lĩnh vực trong cùng một nội dung nhằm tiết kiệm chi phí xúc tiến nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao, đặc biệt là đối với các hoạt động xúc tiến có quy mô lớn, những thị trường trọng điểm;
  • Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước dành cho công tác xúc tiến; thuận lợi cho việc kết hợp công tác xúc tiến với công tác đối ngoại trong các sự kiện, đặc biệt là đối với các sự kiện tại nước ngoài. Tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao tính liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Một số nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, trong đó đáng chú là cần thực hiện các giải pháp đồng bộ, tránh dàn trải nguồn lực để nâng cao chất lượng công tác xúc tiến, các lĩnh vực triển khai phải theo hướng tập trung,  kết hợp công tác xúc tiến với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp xuất khẩu lớn đang hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tổ chức những sự kiện kết nối cung - cầu có tính liên ngành, liên vùng giúp cho các doanh nghiệp trong việc giới thiệu các sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế.

Ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ mới, năng lượng sạch, thân thiện với môi trường trong các lĩnh vực thông qua việc kêu gọi nguồn vốn đầu tư xã hội theo nhiều hình thức;...

HPA được giao là đầu mối chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình xúc tiến năm 2019 của Thành phố đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ, quy định liên quan. Cùng với đó, các cơ quan quản lý nhà nước về Chương trình có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm về nội dung các hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công. Chế độ thông tin, báo cáo được UBND Thành phố yêu cầu thực hiện định kỳ và theo yêu cầu của Thành phố, Bộ, Sở quản lý ngành và theo Quy chế Phối hợp xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.

HPA


File đính kèm: 
1. chuong_trinh_xuc_tien_dt__tm__dl_2019_.pdf

Các tin đã đưa: