Hà Nội

HPA - Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội

Hà Nội

 • Hà Nội ban hành 14 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp

  Hà Nội ban hành 14 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp

  UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2754/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi, nông...

  • Ngày đăng01/07/2021
  • Lượt xem229
 • Hà Nội hỗ trợ 1.054 sản phẩm OCOP kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm

  Hà Nội hỗ trợ 1.054 sản phẩm OCOP kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm

  UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 14-6-2021 về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hà Nội năm...

  • Ngày đăng15/06/2021
  • Lượt xem320
 • Hà Nội ban hành 5 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp

  Hà Nội ban hành 5 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp

  UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp, quản lý doanh...

  • Ngày đăng09/06/2021
  • Lượt xem260
 • Cho phép sử dụng 4 địa danh địa phương đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

  Cho phép sử dụng 4 địa danh địa phương đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

  UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định số: 1974/QĐ-UBND, 1975/QĐ-UBND, 1976/QĐ-UBND, 1977/QĐ-UBND, ngày 4-5-2021 về việc cho phép các đơn...

  • Ngày đăng06/05/2021
  • Lượt xem324
 • Bước đột phá cho ngành Nông nghiệp

  Bước đột phá cho ngành Nông nghiệp

  Để thúc đẩy tăng trưởng ngành Nông nghiệp, đáp ứng đòi hỏi mới về lương thực, thực phẩm của người dân Thủ đô trong bối cảnh hiện nay, ngày 7-8-2020,...

  • Ngày đăng12/08/2020
  • Lượt xem375
 • Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

  Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

  Ngày 11/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)...

  • Ngày đăng14/06/2020
  • Lượt xem493
 • Hà Nội đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử

  Hà Nội đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử

  Nhằm giúp người nộp thuế, các tổ chức, Doanh nghiệp làm quen và hoàn thiện giải pháp về hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn chuyển tiếp từ tháng 11/2018...

  • Ngày đăng27/05/2020
  • Lượt xem582
 • Hà Nội đẩy mạnh cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

  Hà Nội đẩy mạnh cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

  Ngày 22-4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2020 của Chính phủ tiếp...

  • Ngày đăng22/04/2020
  • Lượt xem403
 • Phát triển cơ giới hóa nông nghiệp: Ưu tiên các sản phẩm lợi thế

  Phát triển cơ giới hóa nông nghiệp: Ưu tiên các sản phẩm lợi thế

  Cơ giới hóa đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản. Tại Hà Nội, việc ứng dụng cơ giới hóa nông nghiệp đang...

  • Ngày đăng08/04/2020
  • Lượt xem392
 • Hà Nội đặt mục tiêu năm 2020 có 75% người dân mua sắm trực tuyến

  Hà Nội đặt mục tiêu năm 2020 có 75% người dân mua sắm trực tuyến

  Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh phát triển công nghệ để góp phần phát triển kinh tế của Thủ đô, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Phát...

  • Ngày đăng02/04/2020
  • Lượt xem330