Hà Nội

Hà Nội

 • Bước đột phá cho ngành Nông nghiệp

  Bước đột phá cho ngành Nông nghiệp

  Để thúc đẩy tăng trưởng ngành Nông nghiệp, đáp ứng đòi hỏi mới về lương thực, thực phẩm của người dân Thủ đô trong bối cảnh hiện nay, ngày 7-8-2020,...

  • Ngày đăng12/08/2020
  • Lượt xem129
 • Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

  Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

  Ngày 11/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)...

  • Ngày đăng14/06/2020
  • Lượt xem196
 • Hà Nội đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử

  Hà Nội đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử

  Nhằm giúp người nộp thuế, các tổ chức, Doanh nghiệp làm quen và hoàn thiện giải pháp về hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn chuyển tiếp từ tháng 11/2018...

  • Ngày đăng27/05/2020
  • Lượt xem242
 • Hà Nội đẩy mạnh cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

  Hà Nội đẩy mạnh cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

  Ngày 22-4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2020 của Chính phủ tiếp...

  • Ngày đăng22/04/2020
  • Lượt xem175
 • Phát triển cơ giới hóa nông nghiệp: Ưu tiên các sản phẩm lợi thế

  Phát triển cơ giới hóa nông nghiệp: Ưu tiên các sản phẩm lợi thế

  Cơ giới hóa đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản. Tại Hà Nội, việc ứng dụng cơ giới hóa nông nghiệp đang...

  • Ngày đăng08/04/2020
  • Lượt xem217
 • Hà Nội đặt mục tiêu năm 2020 có 75% người dân mua sắm trực tuyến

  Hà Nội đặt mục tiêu năm 2020 có 75% người dân mua sắm trực tuyến

  Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh phát triển công nghệ để góp phần phát triển kinh tế của Thủ đô, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Phát...

  • Ngày đăng02/04/2020
  • Lượt xem169
 • Hà Nội với nghị quyết 50 của Bộ Chính trị

  Hà Nội với nghị quyết 50 của Bộ Chính trị

  Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 50 của BCT về “Nâng cao hiệu quả thu hút vốn FDI” đề ra định hướng và chính sách mới đối với đầu tư nước ngoài...

  • Ngày đăng31/12/2019
  • Lượt xem429
 • Một số ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố Hà Nội

  Một số ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của thành phố Hà Nội

  (HPA) Thành phố Hà Nội đã xác định một số ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư phù hợp với xu hướng phát triển chung, có thể tham gia vào chuỗi giá...

  • Ngày đăng10/11/2019
  • Lượt xem1871
 • Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, sẽ hỗ trợ cho 500 dự án khởi nghiệp

  Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, sẽ hỗ trợ cho 500 dự án khởi nghiệp

  (HPA) Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội đề ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo, 150...

  • Ngày đăng20/09/2019
  • Lượt xem385
 • Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019

  Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019

  (HPA) Ngày 26/02/2019, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2019.

  • Ngày đăng28/08/2019
  • Lượt xem3209