Cơ chế chính sách mới

Cơ chế chính sách mới

Số bài viết : 80

 • Sửa một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp

  Sửa một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông...

  • Ngày đăng20/09/2018
  • Lượt xem104
 • Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020

  Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020

  Ngày 07/05/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 490/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020.

  • Ngày đăng19/09/2018
  • Lượt xem120
 • Điều chỉnh quy định, gỡ rối cho đầu tư công

  Điều chỉnh quy định, gỡ rối cho đầu tư công

  Trong khi Luật Đầu tư công sửa đổi đang tiếp tục được hoàn thiện để trình Quốc hội, thì trong tầm tay của mình, Chính phủ vừa quyết định sửa đổi một...

  • Ngày đăng17/09/2018
  • Lượt xem111
 • Kinh doanh xuất khẩu gạo: Chất lượng là yếu tố quyết định

  Kinh doanh xuất khẩu gạo: Chất lượng là yếu tố quyết định

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là doanh...

  • Ngày đăng17/09/2018
  • Lượt xem112
 • Hà Nội hỗ trợ khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp

  Hà Nội hỗ trợ khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp

  Ngày 5/9, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định phê duyệt ban hành Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2020".

  • Ngày đăng06/09/2018
  • Lượt xem143
 • Nghị định mới về quy định kinh doanh xuất khẩu gạo

  Nghị định mới về quy định kinh doanh xuất khẩu gạo

  (HPA) Ngày 15/08/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2018/NĐ - CP về kinh doanh xuất khẩu gạo.

  • Ngày đăng06/09/2018
  • Lượt xem130
 • Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

  Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

  (HPA) Ngày 05/7/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ - CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và...

  • Ngày đăng05/09/2018
  • Lượt xem117
 • Cụ thể hóa một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư công

  Cụ thể hóa một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư công

  UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND, quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội.

  • Ngày đăng01/09/2018
  • Lượt xem129
 • Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ

  Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, trong đó quy định cụ thể chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ.

  • Ngày đăng31/08/2018
  • Lượt xem120
 • TỪ 1.10.2018: Cởi “nút thắt” để xuất khẩu gạo bứt phá

  TỪ 1.10.2018: Cởi “nút thắt” để xuất khẩu gạo bứt phá

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu (XK) gạo thay thế Nghị định 109/2010. Theo đó, từ 1.10.2018, khi nghị định này...

  • Ngày đăng30/08/2018
  • Lượt xem130