Cơ chế chính sách mới

Cơ chế chính sách mới

 • Hà Nội: Nhân rộng mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao

  Hà Nội: Nhân rộng mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao

  Khoa học, kỹ thuật đóng vai trò quan trọng đối với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn Hà Nội. Dù vậy, việc...

  • Ngày đăng18/08/2021
  • Lượt xem162
 • EU chính thức ban hành danh mục các sản phẩm, các chất được phép sử dụng trong sản xuất hữu cơ

  EU chính thức ban hành danh mục các sản phẩm, các chất được phép sử dụng trong sản xuất hữu cơ

  Theo thông tin thương vụ Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg và EU, Ủy ban Châu Âu mới đây đã ban hành Quy định thực thi mới số 2021/1165 (Commission...

  • Ngày đăng28/07/2021
  • Lượt xem145
 • Hà Nội ban hành 14 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp

  Hà Nội ban hành 14 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp

  UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2754/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thủy lợi, nông...

  • Ngày đăng01/07/2021
  • Lượt xem140
 • Hà Nội hỗ trợ 1.054 sản phẩm OCOP kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm

  Hà Nội hỗ trợ 1.054 sản phẩm OCOP kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm

  UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 14-6-2021 về thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thành phố Hà Nội năm...

  • Ngày đăng15/06/2021
  • Lượt xem203
 • Hà Nội ban hành 5 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp

  Hà Nội ban hành 5 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp

  UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp, quản lý doanh...

  • Ngày đăng09/06/2021
  • Lượt xem149
 • Cho phép sử dụng 4 địa danh địa phương đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

  Cho phép sử dụng 4 địa danh địa phương đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

  UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định số: 1974/QĐ-UBND, 1975/QĐ-UBND, 1976/QĐ-UBND, 1977/QĐ-UBND, ngày 4-5-2021 về việc cho phép các đơn...

  • Ngày đăng06/05/2021
  • Lượt xem192
 • Nâng cao tiềm lực công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp

  Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  • Ngày đăng31/03/2021
  • Lượt xem176
 • Nâng cao tiềm lực công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp

  Nâng cao tiềm lực công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp

  Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  • Ngày đăng31/03/2021
  • Lượt xem170
 • Áp dụng 3 tiêu chí mới xác định doanh nghiệp công nghệ cao từ 30/4/2021

  Áp dụng 3 tiêu chí mới xác định doanh nghiệp công nghệ cao từ 30/4/2021

  Ngày 16/03/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 10/2021/QĐ-TTg về tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

  • Ngày đăng23/03/2021
  • Lượt xem246
 • Xuất khẩu thuỷ sản hướng tới mục tiêu đạt 14 -16 tỷ USD

  Xuất khẩu thuỷ sản hướng tới mục tiêu đạt 14 -16 tỷ USD

  Chiến lược phát triển thuỷ sản Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14 -16 tỷ USD vào năm 2030 và đến năm 2045 vào nhóm 3 nước sản...

  • Ngày đăng22/03/2021
  • Lượt xem243