Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Tokyo, bắt đầu thăm chính thức Nhật Bản

ĐA PHƯƠNG TIỆN