Lễ Bế giảng khóa đào tạo khóa học "Kỹ năng Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch cho Cán bộ trực tiếp làm công tác xúc tiến của thành phố Hà Nội

ĐA PHƯƠNG TIỆN